Hvordan kan du beskrive forskjellen mellom gjeld til kapital og gjeld til egenkapital?


Svar 1:

Kapital i denne sammenhengen er definert som gjeld pluss egenkapital. Så gjeld til kapital er lik gjeld / (gjeld + egenkapital) = 1 / [1 + 1 / (gjeld til egenkapital)].

Som en praktisk sak kan det hende at den eksakte aritmetiske relasjonen ikke holder, fordi folk bruker forskjellige definisjoner for å beregne tallene.

For finansinstitusjoner har Capital også en annen definisjon.