I Java, hva er forskjellen mellom dynamisk binding og metodeoverskridelse?


Svar 1:
klasse Animal {public void eat () {System.out.println ("Noe"); }} klasse Hest utvider Animal {public void eat () {System.out.println ("Grønnsaker"); }} klassetest {public static void main (String args []) {Animal obj; obj = nytt dyr (); obj.eat (); obj = ny hest (); obj.eat (); }}
Noe grønnsaker

Svar 2:

mente du å spørre forskjellen mellom "dynamisk binding" og metode "overbelastning"?

Fordi metodeoverstyring og "virtual method invocation" (dynamisk binding) er de to delene av java-polymorfisme, og de er "litt forskjellige" fra metodeoverbelastning: samme metodenavn, men forskjellig signatur.


Svar 3:

mente du å spørre forskjellen mellom "dynamisk binding" og metode "overbelastning"?

Fordi metodeoverstyring og "virtual method invocation" (dynamisk binding) er de to delene av java-polymorfisme, og de er "litt forskjellige" fra metodeoverbelastning: samme metodenavn, men forskjellig signatur.