Hva er de virkelige business case-eksemplene som viser forskjellen mellom Business Analytics og Business Intelligence?


Svar 1:

Jeg prøvde å komme med eksemplet nedenfor som viser forskjellen mellom Business Analytics og Business Intelligence.

"I en finansinstitusjon, for eksempel banker, med hjelp av BI, kan en finansiell agent gi sine kunder sanntids porteføljeforestillinger basert på kundens investeringsalternativer.

I det samme scenariet, med hjelp av BA, kan en bank kombinere kunnskapen fra andre tverrfunksjonelle team, spesielt CRM-avdelinger, for å få kunnskap om kundeforhold, kredittavdeling om kreditthistorien og analysere dataene kvantitativt som å utføre kundesegmentering og deretter målrette kunden mot de riktige tjenestene for å tilby eller forstå hvilke nye initiativer som skal tas i en bestemt filial. ”

Gi beskjed med et mer passende eksempel som forklarer BA og BI ved bruk av samme forretningssituasjon.


Svar 2:

Hei Swagata, jeg fant et høyt sitert papir [1] av Chen et all, 2012 som diskuterer BI og Analytics som sammenkoblede konsepter. Oppgaven diskuterer veldig godt ulike vekstfaser i BI&A de siste årene og hvordan Business Analytics ble introdusert som ny teknologi-trend senere. Jeg håper dette vil være nyttig.

[1] Chen, H., Chiang, R. H., & Storey, V. C. (2012). Business intelligence og analyse: Fra big data til big impact. MIS kvartalsvis, 36 (4).


Svar 3:

Hei Swagata, jeg fant et høyt sitert papir [1] av Chen et all, 2012 som diskuterer BI og Analytics som sammenkoblede konsepter. Oppgaven diskuterer veldig godt ulike vekstfaser i BI&A de siste årene og hvordan Business Analytics ble introdusert som ny teknologi-trend senere. Jeg håper dette vil være nyttig.

[1] Chen, H., Chiang, R. H., & Storey, V. C. (2012). Business intelligence og analyse: Fra big data til big impact. MIS kvartalsvis, 36 (4).


Svar 4:

Hei Swagata, jeg fant et høyt sitert papir [1] av Chen et all, 2012 som diskuterer BI og Analytics som sammenkoblede konsepter. Oppgaven diskuterer veldig godt ulike vekstfaser i BI&A de siste årene og hvordan Business Analytics ble introdusert som ny teknologi-trend senere. Jeg håper dette vil være nyttig.

[1] Chen, H., Chiang, R. H., & Storey, V. C. (2012). Business intelligence og analyse: Fra big data til big impact. MIS kvartalsvis, 36 (4).