Hva er forskjellen mellom arbeid utført i PV-kurve og VP-kurve?


Svar 1:

I PV-kurve tar vi P ved Y-aksen & V ved X-aksen… ..

Hvis vi ønsker å finne arbeid i denne kurven så vil vi finne området mellom X-aksen og grafen ...

Men i VP-kurve tar vi P ved X-aksen & V ved Y-aksen .. Hvis vi nå vil finne arbeid i denne kurven så vil vi finne området mellom Y-aksen og grafen….

Begge oppgavene vil være de samme….

Det er ingen forskjell i arbeidet deres …….