Hva er forskjellen mellom en DEA-registrering og en narkotikalisens for staten?


Svar 1:

DEA-registreringen kreves av alle som importerer / eksporterer, produserer, distribuerer, foreskriver, utleverer eller administrerer kontrollerte farlige stoffer. Så må lovlige CDS-legemiddelprodusenter eller distributører eller farmasøyter eller leger registrere seg.

Mange stater har egne lover og regler for registrering. Men den føderale DEA-registreringen er nødvendig for alle CDS-medikamentbehandlere over hele USA. Så, noen stater krever registrering i tillegg til DEA-registreringen.

DEA har en spesiell enhet kalt Diversion Investigators. Disse DEA-agentene inspiserer og reviderer alle nasjonale lovlige legemiddelprodusenter, importører / eksportører, grossister eller distributører hvert annet år. Denne avdelingen gir vanligvis data til DEA-spesialagentene om medisiner som blir distribuert uten god tro. Avledningsetterforskere har ikke arrestasjonsmakter og håndterer ikke kriminell etterforskning.

Så, noen stater vil kreve sin registrering pluss DEA-registreringen. Mange stater krever ikke registrering. Så, du overholder alle lover.