Hva er forskjellen mellom ADC-kanaler og AN-pinner i en MCU?


Svar 1:

En ADC er en enhet inne i brikken som utfører analog til digital konvertering. Den kan ha flere kanaler som den kan prøve fra, men bare én om gangen.

Analoge inngangsstifter er pinner som er koblet til en ADC på noen måte.

I mikrokontrollere med lav ende er det ofte en 1: 1-kartlegging mellom analoge inngangsstifter og ADC-kanaler, men det er mange unntak.

Noen MCUer har for eksempel interne temperatursensorer koblet til ADC. De vil ta opp kanaler som ikke er tilgjengelige via en pinne.

På MCU-er på høyere ende (som STM32) kan du også ha flere ADC-er, og vanligvis kan de samle fra de samme pinnene, slik at du kan ha en analog inngangsnål som kartlegger til kanal 2 på ADC0, kanal 3 på ADC1, og kanal 5 på ADC2, for eksempel. Dette lar deg gjøre skikkelig kule ting som å ta et signal 3x så raskt ved å bruke 3 ADCer, ved å forskyve startkonverteringstidene.


Svar 2:

Hvis en MCU har analoge pinner, er ADC-en inne. Noen PIC-prosessorer har dem. I dag er ADC-er tilgjengelige i alle slags smaker. De kan ha et registergrensesnitt for kontroll og status. Og de kan ha flere kanaler, tid multiplekset. MSPS og oppløsningsspesifikasjoner er viktige å ta hensyn til.