Hva er forskjellen på å nærme seg noe (innen akademikere) teoretisk, metodologisk og empirisk?


Svar 1:

Teoretisk - rent på papir.

Det er her hypoteser blir laget. En ren form for uttalelser som venter på å bli bevist sanne eller ikke.

Bare som et eksempel: "Det er en million sorte hull i galaksen". En uttalelse som ennå ikke er bevist eller motbevist.

Metodikk - Prosessen eller en tilnærming for å bevise en uttalelse. Dette kan skje selv uten en hypotese. En metodologisk tilnærming starter med fakta, eller de kjente figurene og praksisene svarer deretter på spørsmålet.

Empirisk - Rent av observasjon og beregning. En empirisk verdi eller formel er en som stammer fra observasjon, og de fleste ganger er den en konstant. Plancks konstant m.m.

Innen akademikere stemmer alle disse.