Hva er forskjellen mellom institusjoner og regulering?


Svar 1:

Durkheim beskrev sosiologi som en vitenskap om institusjoner, deres genesis og deres funksjoner. Så hva er institusjoner i øynene til sosiologer? For sosiologer er institusjoner (i) sosiale former som reproduserer seg selv og (ii) styrer atferden til individer i et gitt samfunn. Eksemplene på institusjoner er myndigheter, familien, menneskers språk, universiteter, sykehus, bedriftsbedrifter og rettssystemer. Et reguleringsregime er en institusjon (i språket av sosiologi).

Det er verdt å merke seg at de fleste økonomer ignorerer institusjoner. Vanlige økonomer ser på regulering som regler og håndhevelse av dem. Disse reglene er satt av regulatorer etter råd fra allvitende økonomer. Økonomer ser (eller ønsker ikke å se) et reguleringsregime som en levende sosial form. De anerkjenner imidlertid en eksistens av et fenomen som kalles "reguleringsfangst" der økonomer og deres regulatorklienter blir overlistet av spesielle interesser. Det vil si at et reguleringsregime noen ganger ser ut til å ha et eget sinn.