Hva er forskjellen mellom teknisk skriving, innholdsskriving og kreativ skriving?


Svar 1:

Innholdsskriving er en referanse til informasjon som byggherrer ønsker at leserne skal ha om sine produkter, tjenester eller ideer.

Teknisk skriving beskriver typisk hvordan noe gjøres, en prosessanalyse, eller hvordan noe fungerer, instruksjoner. “Hvordan skifte olje i en bil” er teknisk skriving. Hvordan du balsamerer en menneskekropp ... Hvordan baseballs er laget. Hvordan kaste en kurve.

Kreativ skriving er en forestillingsaffære… vanligvis tar form av skjønnlitteratur (romaner, noveller) Drama (Teaterproduksjoner, filmer, TV-drama) Poesi (Skrift som formidler mening gjennom bilder (ordbilder)).


Svar 2:

Teknisk skriving er å skrive en rapport for et prosjekt, skrive artikler om vitenskap og teknologi. Språket som brukes her er svært formelt og bruker mange ord som en vanlig engelsktaler ikke kan forstå.

Innholdsskriving er å skrive et spesifikt innhold som avisartikler og skrivemateriell for tale. Språket som brukes her er formelt og innebærer bruk av fraser, formspråk og høyt raffinerte ord.

Kreativ skriving er å skrive historier og artikler med en uformell følelse rundt seg. Ordene som blir snakket på dags engelsk brukes


Svar 3:

Teknisk skriving er å skrive en rapport for et prosjekt, skrive artikler om vitenskap og teknologi. Språket som brukes her er svært formelt og bruker mange ord som en vanlig engelsktaler ikke kan forstå.

Innholdsskriving er å skrive et spesifikt innhold som avisartikler og skrivemateriell for tale. Språket som brukes her er formelt og innebærer bruk av fraser, formspråk og høyt raffinerte ord.

Kreativ skriving er å skrive historier og artikler med en uformell følelse rundt seg. Ordene som blir snakket på dags engelsk brukes


Svar 4:

Teknisk skriving er å skrive en rapport for et prosjekt, skrive artikler om vitenskap og teknologi. Språket som brukes her er svært formelt og bruker mange ord som en vanlig engelsktaler ikke kan forstå.

Innholdsskriving er å skrive et spesifikt innhold som avisartikler og skrivemateriell for tale. Språket som brukes her er formelt og innebærer bruk av fraser, formspråk og høyt raffinerte ord.

Kreativ skriving er å skrive historier og artikler med en uformell følelse rundt seg. Ordene som blir snakket på dags engelsk brukes