Hva er forskjellen mellom det største firesifrede og det minste 5-sifrede tallet?


Svar 1:

Tatt i betraktning positive tall, er det minste 5-sifrede tallet = 10000 og det største firesifrede tallet = 9999. Og forskjellen mellom dem er 1.

Tatt i betraktning positive og negative tall, er det minste 5-sifrede tallet = -99999 og det største firesifrede tallet = 9999. Og forskjellen mellom dem er 109998.