Hva er forskjellen mellom RAM og ROM?


Svar 1:

Forskjellen mellom RAM og RAM er som følger

  • RAM (tilfeldig tilgang minne) er ment for midlertidig lagring der som ROM (leseminne) er ment for permanent lagring. RAM-brikken er flyktig, betyr at når strømmen er slått av, mister den tidligere informasjonen om innehaveren, der som ROM ikke er -flyktig den mister ikke informasjon selv om strømmen er slått av. RAM-brikken brukes i datamaskinens normale operasjoner, der som ROM-brikke hovedsakelig brukes til oppstart av datamaskinen. Skrive dataene til en RAM er raskere enn rom

Figuren nedenfor viser hvordan RAM- og ROM-brikkene ser ut


Svar 2:

Random Access Memory (RAM):

Etter magnetisk harddisk eller SSD er RAM det største minnet som finnes på datamaskinens maskinvare. RAM brukes til å lagre programmene og dataene som brukes av CPU i sanntid. Dataene i tilfeldig tilgangshukommelse kan leses, skrives og slettes når som helst.

Det er et flyktig minne som betyr at dataene som er lagret i RAM fordamper i det øyeblikket du kutter strømmen. Det er en av grunnene til at tilfeldig minne ikke kan brukes som permanent lagring til tross for at det er mye raskere enn de tradisjonelle magnetiske diskbaserte harddiskene.

Typer RAM:

  • Statisk RAM.Dynamisk RAM.

SRAM (statisk RAM): Den lagrer litt data ved å bruke tilstanden til en seks transistor-minnecelle. SRAM er langt raskere enn DRAM, men dyrere.

DRAM (Dynamic RAM): Den lagrer litt data ved hjelp av et par transistor og kondensatorer som utgjør en DRAM-minnecelle.

Skrivebeskyttet minne (ROM):

En annen bemerkelsesverdig minnetype som finnes på datamaskinen er ROM-en. Som navnet antyder, kan dataene i minnet bare leses av datamaskinen. Så hva er grunnen til at disse skrivebeskyttede minnebrikken er i bruk når vi har RAM-brikkene?

ROM-en er et ikke-flyktig minne, det glemmer ikke dataene selv om strømforsyningen er fjernet. ROM brukes til å lagre firmware for maskinvaren som knapt får regelmessige oppdateringer, for eksempel BIOS.

Dataene om den tradisjonelle formen for ROM er hard kablet til det, dvs. skrevet på produksjonstidspunktet. Over tid har skrivebeskyttet minne blitt utviklet for å støtte sletting og omskriving av data, selv om det ikke kan oppnå effektivitetsnivået for et tilfeldig minneminne.

Typer ROM:

  • Mask ROM.PROM.EPROM.EEPROM.

Mask ROM: Dette er den typen ROM som dataene er skrevet under produksjonen av minnebrikken for.

PROM (programmerbart skrivebeskyttet minne): Dataene skrives etter at minnebrikken er opprettet. Den er ikke-flyktig.

EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory): Dataene på denne ikke-flyktige minnebrikken kan slettes ved å utsette den for UV-lys med høy intensitet.

EEPROM (elektrisk slettbart programmerbart skrivebeskyttet minne): Dataene på denne ikke-flyktige minnebrikken kan slettes elektrisk ved bruk av feltelektronemisjon (Fowler – Nordheim tunneling). Moderne EEPROM-er er ganske effektive når det gjelder lese-skrivemulighetene.

Ovennevnte typer var halvlederbaserte ROM-er. Optiske lagringsmedier som CD-ROM er også en form for skrivebeskyttet minne.

Takk for A2A ..


Svar 3:

Random Access Memory (RAM):

Etter magnetisk harddisk eller SSD er RAM det største minnet som finnes på datamaskinens maskinvare. RAM brukes til å lagre programmene og dataene som brukes av CPU i sanntid. Dataene i tilfeldig tilgangshukommelse kan leses, skrives og slettes når som helst.

Det er et flyktig minne som betyr at dataene som er lagret i RAM fordamper i det øyeblikket du kutter strømmen. Det er en av grunnene til at tilfeldig minne ikke kan brukes som permanent lagring til tross for at det er mye raskere enn de tradisjonelle magnetiske diskbaserte harddiskene.

Typer RAM:

  • Statisk RAM.Dynamisk RAM.

SRAM (statisk RAM): Den lagrer litt data ved å bruke tilstanden til en seks transistor-minnecelle. SRAM er langt raskere enn DRAM, men dyrere.

DRAM (Dynamic RAM): Den lagrer litt data ved hjelp av et par transistor og kondensatorer som utgjør en DRAM-minnecelle.

Skrivebeskyttet minne (ROM):

En annen bemerkelsesverdig minnetype som finnes på datamaskinen er ROM-en. Som navnet antyder, kan dataene i minnet bare leses av datamaskinen. Så hva er grunnen til at disse skrivebeskyttede minnebrikken er i bruk når vi har RAM-brikkene?

ROM-en er et ikke-flyktig minne, det glemmer ikke dataene selv om strømforsyningen er fjernet. ROM brukes til å lagre firmware for maskinvaren som knapt får regelmessige oppdateringer, for eksempel BIOS.

Dataene om den tradisjonelle formen for ROM er hard kablet til det, dvs. skrevet på produksjonstidspunktet. Over tid har skrivebeskyttet minne blitt utviklet for å støtte sletting og omskriving av data, selv om det ikke kan oppnå effektivitetsnivået for et tilfeldig minneminne.

Typer ROM:

  • Mask ROM.PROM.EPROM.EEPROM.

Mask ROM: Dette er den typen ROM som dataene er skrevet under produksjonen av minnebrikken for.

PROM (programmerbart skrivebeskyttet minne): Dataene skrives etter at minnebrikken er opprettet. Den er ikke-flyktig.

EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory): Dataene på denne ikke-flyktige minnebrikken kan slettes ved å utsette den for UV-lys med høy intensitet.

EEPROM (elektrisk slettbart programmerbart skrivebeskyttet minne): Dataene på denne ikke-flyktige minnebrikken kan slettes elektrisk ved bruk av feltelektronemisjon (Fowler – Nordheim tunneling). Moderne EEPROM-er er ganske effektive når det gjelder lese-skrivemulighetene.

Ovennevnte typer var halvlederbaserte ROM-er. Optiske lagringsmedier som CD-ROM er også en form for skrivebeskyttet minne.

Takk for A2A ..


Svar 4:

Random Access Memory (RAM):

Etter magnetisk harddisk eller SSD er RAM det største minnet som finnes på datamaskinens maskinvare. RAM brukes til å lagre programmene og dataene som brukes av CPU i sanntid. Dataene i tilfeldig tilgangshukommelse kan leses, skrives og slettes når som helst.

Det er et flyktig minne som betyr at dataene som er lagret i RAM fordamper i det øyeblikket du kutter strømmen. Det er en av grunnene til at tilfeldig minne ikke kan brukes som permanent lagring til tross for at det er mye raskere enn de tradisjonelle magnetiske diskbaserte harddiskene.

Typer RAM:

  • Statisk RAM.Dynamisk RAM.

SRAM (statisk RAM): Den lagrer litt data ved å bruke tilstanden til en seks transistor-minnecelle. SRAM er langt raskere enn DRAM, men dyrere.

DRAM (Dynamic RAM): Den lagrer litt data ved hjelp av et par transistor og kondensatorer som utgjør en DRAM-minnecelle.

Skrivebeskyttet minne (ROM):

En annen bemerkelsesverdig minnetype som finnes på datamaskinen er ROM-en. Som navnet antyder, kan dataene i minnet bare leses av datamaskinen. Så hva er grunnen til at disse skrivebeskyttede minnebrikken er i bruk når vi har RAM-brikkene?

ROM-en er et ikke-flyktig minne, det glemmer ikke dataene selv om strømforsyningen er fjernet. ROM brukes til å lagre firmware for maskinvaren som knapt får regelmessige oppdateringer, for eksempel BIOS.

Dataene om den tradisjonelle formen for ROM er hard kablet til det, dvs. skrevet på produksjonstidspunktet. Over tid har skrivebeskyttet minne blitt utviklet for å støtte sletting og omskriving av data, selv om det ikke kan oppnå effektivitetsnivået for et tilfeldig minneminne.

Typer ROM:

  • Mask ROM.PROM.EPROM.EEPROM.

Mask ROM: Dette er den typen ROM som dataene er skrevet under produksjonen av minnebrikken for.

PROM (programmerbart skrivebeskyttet minne): Dataene skrives etter at minnebrikken er opprettet. Den er ikke-flyktig.

EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory): Dataene på denne ikke-flyktige minnebrikken kan slettes ved å utsette den for UV-lys med høy intensitet.

EEPROM (elektrisk slettbart programmerbart skrivebeskyttet minne): Dataene på denne ikke-flyktige minnebrikken kan slettes elektrisk ved bruk av feltelektronemisjon (Fowler – Nordheim tunneling). Moderne EEPROM-er er ganske effektive når det gjelder lese-skrivemulighetene.

Ovennevnte typer var halvlederbaserte ROM-er. Optiske lagringsmedier som CD-ROM er også en form for skrivebeskyttet minne.

Takk for A2A ..